Leasing

Zakup samochodu bardzo często stanowi zbyt duże koszty, by klient mógł sobie na to pozwolić. Dotyczy to zarówno pojazdu dla firmy, jak i osoby prywatnej. Rozwiązaniem może być leasing samochodu. Sprawdzamy, jakie są jego rodzaje i na jakich zasadach on funkcjonuje.

Ranking

Leasing dla osób prywatnych

Leasing przeznaczony jest nie tylko dla firm, także dla klienta prywatnego. Czy jest to bardziej korzystna forma od tradycyjnego kredytu bankowego na samochód? Ciężko stwierdzić. Leasing konsumencki nie przewiduje żadnych odpisów podatkowych. Opłacalność jest zatem zależna jedynie od kwoty, a ta od ofert konkretnego banku, które ciągle się zmieniają. Najlepiej zatem dokonać stosownych obliczeń zanim podejmiemy decyzję i dokładnie sprawdzić co bardziej nam się będzie opłacało. Jednak ma pewne swoje zalety. To przede wszystkim uzyskanie do użytkowania pojazdu, który jest zarejestrowany i posiada opłacone ubezpieczenie. W przeciwieństwie zatem do zakupu auta w salonie, zawierając taką umowę uzyskamy samochód, którym można od razu jeździć. Zaoszczędzi to wiele czasu i stresu związanego z dokonywaniem formalności.

Drugi aspekt, który warto rozważyć to możliwość negocjowania ceny w przypadku leasingu, czego nie uświadczymy w przypadku zakupu samochodu z salonu. Osoba fizyczna może wybrać leasing standardowy, który przeznaczony jest dla klientów wiążących się z pojazdem na długo. Zyskują oni bowiem możliwość wykupu auta już po trzech latach po bardzo atrakcyjnej cenie. Drugim wariantem jest leasing odnawialny. To propozycja dla tych, którzy lubią często zmieniać samochody. W tym przypadku wykup jest nieopłacalny, ale można dokonać zmiany samochodu w trakcie trwania umowy, po opłaceniu jedynie kosztów utraty wartości użytkowanego auta.

Leasing dla firm

W przypadku prowadzenia firm jest on bardzo korzystną formą umowy na użytkowanie pojazdu. Wprowadza on wiele możliwości związanych z odpisami podatkowymi, co przekłada się na dodatkowe korzyści dla przedsiębiorcy. Istnieją dwa warianty: operacyjny i finansowy. Różnią się one przede wszystkim statusem prawnym pojazdu i strony, po której zostaje on zaklasyfikowany jako środek trwały. Leasing operacyjny sytuuje pojazd jako majątek leasingodawcy. Powoduje to przeniesienie amortyzacji, czyli odpisywanie od podatku utraty wartości pojazdu przez jego użytkowanie, na stronę leasingodawcy, zaś leasingobiorca zyskuje możliwość włączenia w koszt przychodów rat leasingowych i opłaty wstępnej. Po wygaśnięciu umowy, leasingobiorca nie ma obowiązku zakupu auta. Umowa finansowa kwalifikuje pojazd jako majątek leasingobiorcy. Nie może on zatem zaliczyć opłaty wstępnej i rat w poczet kosztów uzyskania przychodu (podlegają temu jedynie odsetki), ale może odliczać od podatku odpisy amortyzacyjne.

To, która forma jest bardziej korzystna zależy od rodzaju firmy, jej wielkości i charakteru. Jednak leasing finansowy jest trudniej dostępny i raczej przeznaczony dla dużych firm. Istnieje bowiem obowiązek opłacenia pełnej kwoty VAT wraz z podpisaniem umowy, na co wiele małych przedsiębiorstw nie może sobie pozwolić. Leasing operacyjny jest zatem bardziej powszechny i przeznaczony dla szerszego grona klientów.

Dodaj komentarz