Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy

Kredyt to nierzadko jedyna możliwość na zrealizowanie swoich marzeń, zarówno tych nieco mniejszych, jak i tych dużych, poważnych. Można go zaciągnąć w celu zaspokojenia wielu potrzeb, jednak do najbardziej powszechnych zalicza się chęć zakupu samochodu lub mieszkania. Z pomocą w wyborze najlepszego przychodzi kalkulator kredytowy. Możliwość otrzymania kredytu nie jest jednak dana każdemu. Banki ostrożnie podchodzą do wnioskodawców i decydują się na pozytywne rozpatrzenie wniosku jedynie dla osób, które posiadają zdolność kredytową.

Kalkulator kredytowy

Czym jest kredyt?

Kredyt to rodzaj pożyczki bankowej, jaką placówka na mocy umowy udziela kredytobiorcy. Klient pożytkuje uzyskane pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem w zależności od rodzaju kredytu, po czym zobowiązany jest do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami, które mierzone są według stopy oprocentowania w skali roku. Wysokość dodatkowych opłat, które stanowią dla banku zysk zależna jest od konkretnej oferty i placówki. Decydując się na bank, warto na wstępie wykorzystać kalkulator kredytowy i dokładnie wyliczyć ostateczną kwotę, jaką będziemy musieli spłacić.

Rodzaje kredytów

Kredytów jest wiele. Najbardziej powszechnym jest tzw. kredyt mieszkaniowy. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczeniem otrzymanych pieniędzy może być jedynie zakup mieszkania. W takich przypadkach, nabyta nieruchomość staje się zabezpieczeniem dla banku w razie kłopotów ze spłacaniem rat przez kredytobiorcę. Bank po prostu przejmuje własność lokalu. Osoby prywatne starają się także o kredyt konsumpcyjny. Może on mieć przeznaczenie z góry określone w umowie lub mieć formę kredytu gotówkowego, którego przeznaczenie jest dowolne. Wśród tych pierwszych, bardzo popularne są kredyty samochodowe. Wśród przedsiębiorców najbardziej powszechnym kredytem jest tzw. kredyt inwestycyjny zgodnie, z którym finanse mogą być przeznaczone na powiększenie majątku trwałego danego przedsiębiorstwa.

Czym jest zdolność kredytowa?

Żeby móc uzyskać kredyt bankowy, wnioskodawca musi wykazać tzw. zdolność kredytową, czyli uzyskać status wiarygodnego i wypłacalnego klienta. Bank prowadzi szeroki proces weryfikacji możliwości finansowych każdego kandydata do uzyskania kredytu. W związku z tym, klient zobowiązany jest do przedstawienia wielu wymaganych dokumentów. Mogą one być różne w zależności od placówki. Wśród najczęściej wymaganych należy wymienić: umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wysokości zarobków, wyciąg z konta potwierdzający regularność przelewów z tytułu wynagrodzenia itp. Bank sprawdza także dotychczasową historię kredytową kandydata oraz historię spłaty jego zobowiązań. Osoby, które miały już przyznany kredyt, np. w postaci zakupów ratalnych i spłaciły go bez trudu, zyskują dodatkowe punkty w ocenie zdolności kredytowej. Ci, którzy mieli kłopoty, mogą mieć utrudnioną drogą. Banki sprawdzają także, czy klient nie jest dłużnikiem i nie posiada już nieuregulowanych zobowiązań finansowych.

Zobacz też: BIK