Strona główna » Pozostałe » Metoda SMART i SMARTER – co to jest i jak stosować?

Metoda SMART i SMARTER – co to jest i jak stosować?

Szybkie tempo dzisiejszego życia sprawia, że osiąganie celów jest coraz bardziej wymagające. W miarę jak stają się one trudniejsze do zrealizowania i rośnie ilość codziennych obowiązków, pomocne mogą okazać się specjalne sposoby, które w tym pomogą. Jednym z nich jest metoda SMART (lub SMARTER), która pomaga określić, planować i monitorować cele w sposób bardziej efektywny i skoncentrowany. Na czym polega, co oznacza i jak z niej korzystać?

Metoda SMART – co to jest?

Metoda SMART to akronim od pięciu kluczowych kryteriów, które pomagają w wyznaczeniu sobie celów w zrozumiały sposób i ich realizacji. Co dokładnie oznaczają litery?:

 1. S (Specific) – konkretne. Cele powinny być jasno określone, bez ogólnych i niejasnych sformułowań.
 2. M (Measurable) – mierzalne. Cele powinny być tak skonstruowane, abyśmy mogli łatwo ocenić, czy osiągnęliśmy je czy nie.
 3. A (Achievable) – osiągalne: Cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Nie należy stawiać sobie takich, które są poza zasięgiem.
 4. R (Relevant) – istotne. Cele powinny być zgodne z naszymi wartościami i długoterminowymi planami.
 5. T (Time-bound) – określony w czasie. Cele powinny mieć wyznaczony termin realizacji. To pomoże utrzymać odpowiednią motywację i zapobiega odkładaniu ich na później.

Metoda SMARTER – co to jest?

Metoda SMARTER to w zasadzie sposób wyznaczania celów SMART, ale rozszerzony o dwa dodatkowe elementy:

 1. E (Evaluated) – możliwy do ocenienia. Ten element podkreśla potrzebę ciągłego monitorowania i oceny postępów w kierunku realizacji celów. Należy określić, jak często będziemy je kontrolować i dostosowywać działania w oparciu o wyniki.
 2. R (Readjust) – do ponownego ustawienia. Cele powinny być elastyczne i podlegać okresowej kontroli. W miarę jak nasza sytuacja i priorytety się zmieniają, możemy dostosowywać je, aby nadal były zgodne z aktualnymi potrzebami.

Jak korzystać z metody SMART i SMARTER – przykłady

Teraz, gdy definicję metod SMART i SMARTER mamy już za sobą, warto na przykładach zrozumieć jak je zastosować. Załóżmy, że nasz cel to:

 • zwiększenie liczby odwiedzin na blogu.
 • zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym.
 • zaplanowanie stabilnego budżetu domowego.

Zwiększenie liczby odwiedzin na blogu

Metoda SMART:

 • S (konkretny) – naszym celem jest zwiększenie liczby odwiedzin na blogu.
 • M (mierzalny) – chcemy zwiększyć liczbę odwiedzin z 2000 na 5000 miesięcznie.
 • A (osiągalny) – rozważamy zwiększenie częstotliwości publikacji, udział w gościnnych postach na innych blogach i pozycjonowanie.
 • R (istotny) – zwiększenie liczby odwiedzin jest kluczowym celem w naszej strategii marketingowej i wzmacnia naszą pozycję jako ekspertów branży.
 • T (określony w czasie) – zamierzamy osiągnąć ten cel w ciągu 12 miesięcy.

Metoda SMARTER:

 • E (możliwy do ocenienia) – co miesiąc będziemy analizować statystyki odwiedzin, źródła ruchu i sprawdzać skuteczność zastosowanych działań.
 • R (do ponownego ustawienia) – co kwartał przejrzymy nasze cele i dostosujemy strategię, jeśli nie postępy będą mało satysfakcjonujące.

Działania, które możemy podjąć w ramach realizacji celu to:

 • Regularne tworzenie i publikowanie wartościowych treści, które odpowiadają na pytania naszej grupy docelowej.
 • Udostępnianie treści w mediach społecznościowych i uczestniczenie w dyskusjach w grupach branżowych.
 • Analiza SEO i optymalizacja treści pod kątem wybranych słów kluczowych.
 • Organizacja konkursów, webinarów lub innych działań promocyjnych, aby przyciągnąć nowych czytelników.

Zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym

Metoda SMART:

 • S (konkretny) – naszym celem jest zwiększenie sprzedaży w założonym sklepie internetowym.
 • M (mierzalny) – chcemy zwiększyć miesięczną sprzedaż z 10 000 zł na 20 000 zł.
 • A (osiągalny) – rozważamy poszerzenie oferty produktów, ulepszenie strony internetowej oraz intensyfikację działań marketingowych.
 • R (istotny) – zwiększenie sprzedaży jest kluczowym celem dla rozwoju naszego biznesu e-commerce.
 • T (określony w czasie) – zamierzamy osiągnąć ten cel w ciągu 6 miesięcy.

Metoda SMARTER:

 • E (możliwy do ocenienia) – co miesiąc będziemy analizować nasze statystyki sprzedaży, źródła ruchu oraz skuteczność działań marketingowych.
 • R (do ponownego ustawienia) – co kwartał przejrzymy nasze cele i dostosujemy strategię, jeśli postępy będą mało widoczne.

Działania, które możemy podjąć w ramach realizacji celu obejmują:

 • Zwiększenie i zdywersyfikowanie asortymentu produktów, aby przyciągnąć różne grupy klientów.
 • Ulepszenie strony internetowej pod kątem wydajności, użyteczności i mobilności.
 • Wprowadzenie kampanii reklamowych, takich jak Google Ads lub reklamy na mediach społecznościowych.
 • Wykorzystanie narzędzi analizy danych, aby monitorować zachowanie klientów na stronie i dostosowywać ofertę.
 • Influencer marketing lub tworzenie treści promocyjnych w celu zwiększenia widoczności sklepu.

Zaplanowanie stabilnego budżetu domowego

Metoda SMART:

 • S (konkretny) – naszym celem jest zbudowanie stabilnego budżetu domowego.
 • M (mierzalny) – chcemy zaplanować budżet, w którym oszczędności stanowią co najmniej 20% miesięcznego dochodu.
 • A (osiągalny) – analizujemy miesięczne wydatki, aby znaleźć obszary, w których można zaoszczędzić i dostosowujemy swój styl życia, aby osiągnąć ten cel.
 • R (istotny) – stworzenie stabilnego budżetu jest zgodne z naszym długoterminowym celem finansowym, którym jest zakup własnego mieszkania.
 • T (określony w czasie) – zamierzamy osiągnąć ten cel w ciągu 12 miesięcy.

Metoda SMARTER:

 • E (możliwy do ocenienia) – co miesiąc będziemy monitorować swoje wydatki i oszczędności, aby sprawdzić, czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu.
 • R (do ponownego ustawienia) – co kwartał przejrzymy swoje wydatki i strategię budżetową, aby dostosować plan w miarę potrzeb.

Działania, które możemy podjąć w ramach realizacji celu to:

 • Stworzenie szczegółowej listy miesięcznych wydatków i przychodów.
 • Analiza wydatków, aby zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić (np. zmniejszenie kosztów jedzenia na wynos lub anulowanie niepotrzebnych subskrypcji).
 • Określenie konkretnych kwot oszczędności do osiągnięcia w każdym miesiącu.
 • Tworzenie budżetu, który uwzględnia cele oszczędnościowe.
 • Ustalenie limitów na wydatki w różnych kategoriach (np. żywność, rozrywka, transport).

Narzędzia do zarządzania celami opartymi o zasady SMART i SMARTER

Istnieje wiele narzędzi i aplikacji, które pomagają w zarządzaniu celami opartymi na metodach SMART i SMARTER. Wśród tych popularniejszych warto zwrócić uwagę na:

 1. Trello – narzędzie do zarządzania zadaniami oparte na koncepcji tablicy kanban. Można tworzyć karty z zadaniami, określać priorytety, terminy i przypisywać je do członków zespołu. To świetne narzędzie do monitorowania postępów i organizowania zadań zgodnie z metodami SMART i SMARTER.
 2. Asana – zaawansowane narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia tworzenie zadań, określanie terminów, przydzielanie zadań i śledzenie postępów. Można dostosować cele do kryteriów SMART i SMARTER oraz analizować wyniki w czasie rzeczywistym.
 3. Todoist – prosty i intuicyjny program do zarządzania zadaniami. Pozwala na tworzenie list, określanie priorytetów i terminów. Można korzystać z funkcji etykiet i projektów, aby organizować zadania zgodnie z kryteriami.
 4. Microsoft Planner – ciekawe narzędzie do zarządzania projektami, wchodzące w skład pakietu Office 365. Pozwala na tworzenie planów, dodawanie zadań, określanie priorytetów i śledzenie postępów.
 5. Cele w kalendarzu Google – funkcja, która pozwala na tworzenie i śledzenie celów w harmonogramie. Można dostosować je do kryteriów SMART i SMARTER.
 6. Wrike – zaawansowane narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami. Oferuje wiele funkcji, w tym tworzenie celów, określanie mierzalnych wskaźników postępu i analizę wyników.
 7. Monday.com – narzędzie do zarządzania pracą i projektami, które pozwala na tworzenie tablic i monitorowanie postępów zadań.
 8. Evernote – narzędzie do zapisywania i organizacji informacji. Można tworzyć notatki z celami i planami, a także dodawać przypomnienia i etykiety, aby monitorować postępy.
 9. Notion – wszechstronny program, który pozwala na tworzenie spersonalizowanych baz wiedzy i tablic projektowych, posiadający również inne narzędzia do zarządzania celami.
 10. MindMeister – program do tworzenia map myśli, które można wykorzystać do wizualizacji i planowania celów opartych na metodach SMART i SMARTER.

Trudności związane z metodami SMART i SMARTER

Metody SMART i SMARTER są wyjątkowo przydatne w zarządzaniu celami, ale u niektórych osób mogą pojawić się pewne trudności z nimi związane. Do takich należą:

 1. Brak motywacji – często sprawia, że ludzie zniechęcają się do tworzenia celów w oparciu o metody SMART i SMARTER. Warto pamiętać, że kluczową częścią procesu jest wybór takich, które są naprawdę ważne i inspirujące.
 2. Brak jasnych kryteriów sukcesu – w niektórych przypadkach mogą pojawić się trudności z określeniem mierzalnych wskaźników sukcesu, a to może prowadzić do frustracji.
 3. Nadmierna analiza i perfekcjonizm – może opóźniać podjęcie działań. Łatwo w ten sposób wpaść w pułapkę zbyt częstego analizowania celów i doskonalenia ich opisów.
 4. Brak kontroli – pomimo dodatkowego „E” w SMARTER, niektórzy zapominają o regularnym ocenianiu swoich celów, co ogranicza skuteczność tych metod.
 5. Brak elastyczności – stosowanie metody SMARTER wymaga dostosowywania celów w miarę postępów. Niektórzy ludzie sztywno trzymają się pierwotnych planów, a to może prowadzić do niepowodzeń.

Warto zrozumieć te trudności, aby uniknąć ich wpływu na skuteczność stosowania metod SMART i SMARTER.

Podsumowanie

Metody SMART i SMARTER to nieocenione narzędzia, które pomagają w efektywnym zarządzaniu celami. Oba te podejścia kładą nacisk na precyzję, mierzalność, osiągalność, istotność, oraz określenie czasu realizacji celów. Zasada SMARTER dodaje jeszcze dwa ważne elementy: możliwość oceniania i elastyczność, które pozwalają na bieżące monitorowanie i dostosowywanie działań.

Korzystacie z metod ułatwiających osiąganie celów, takich jak SMART i SMARTER? Może preferujecie jakieś inne? Podzielcie się opinią w komentarzu


Jeśli podobał Ci się ten wpis, nie zapomnij udostępnić go znajomym w mediach społecznościowych!

Zarabianiem w internecie zainteresowałem się wiele lat temu, sprawdzając różne możliwości. W 2015 roku zdecydowałem się na założenie tego bloga, aby opisywać różnorodne metody generowania dochodu online. Jeśli nie ma we wpisie informacji, których szukasz lub potrzebujesz pomocy - daj znać! (Dane kontaktowe w stopce).

Zobacz też:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Opinie w tekście
Wyświetl wszystkie komentarze
Pawel
Pawel
8 miesięcy temu
Ocena :
     

warto spróbować polecam wszystkim

1
0
Chętnie poznam Twoją opinię na ten temat.x