Faktoring

Zarządzanie pieniędzmi – bez względu na to, czy są to fundusze własne czy firmowe – wymaga zapoznania się z podstawowymi , związanymi z tym zagadnieniami. Lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne to dla większości osób znane terminy, jednak jeśli chodzi o faktoring warto przybliżyć zasady jego działania.

Czym jest faktoring?

Factoring to współcześnie nowe zjawisko, które polega na finansowaniu przez przedsiębiorstwa działalności. Na jego definicję składają się trzy podmioty. Dla zaistnienia factoringu niezbędny jest udział wszystkich podmiotów, czyli faktora, faktoranta i dłużnika. Faktor to wyspecjalizowana firma, zajmująca się wykupywaniem wierzytelności. Mogą one pochodzić ze sprzedaży produktów lub usług danego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo, od którego kupuje się wierzytelności, to faktorant. Dłużnikiem nazywa się odbiorcę wyrobów bądź usług, które pochodzą od faktoranta. Warto jednocześnie dodać, że dłużnik nie musi zgadzać się na podpisanie umowy zwanej factoringiem. Faktoring to usługa finansowa, której zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorstwu płynności finansowej. Staje się to możliwe, gdyż, dzięki umowie z faktorem, przedsiębiorstwo natychmiast uzyskuje prawie 90℅ należności, które wynikają z faktur.

Factoring – rodzaje

Formy faktoringu zależą od kilku czynników. W grę wchodzi sposób płatności oraz zakres proponowanych usług. Istnieją trzy rodzaje faktoringu. Mowa o faktoringu pełnym, bez regresu, który jest nazywany także właściwym, faktoringu z regresem niepełnym, określanym mianem niewłaściwego oraz faktoringu mieszanym.

Aby zaistniał faktoring pełny, muszą być spełnione określone warunki. Faktor samodzielnie egzekwuje od dłużnika spłatę należności, a co więcej, w całości ponosi ryzyko odnoszące się do wypłacalności dłużnika. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności, to faktor jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich kroków w celu ich odzyskania.

Faktoring niepełny również polega na wykupieniu wierzytelności, jednak zachodzi tu zasadnicza różnica. Faktor nie musi brać na siebie zobowiązania i samodzielnie dochodzić wypłacalności dłużnika.

W faktoringu mieszanym łączą się cechy faktoringu pełnego oraz niepełnego. Faktor przejmuje wierzytelności dłużnika, sam musi dochodzić jego wypłacalności, jednak w takiej umowie faktoringu jest wskazana z góry ustalona suma. Niezależnie od tego, o jaki faktoring chodzi, jego koszt bywa wysoki.

Factoring ma duże znaczenie dla płynności finansowej przedsiębiorstw. Zapewnia im stały i bardzo szybki napływ gotówki na konto z tytułu faktur.

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Opinie w tekście
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Chętnie poznam Twoją opinię na ten temat.x