Franczyza

Franczyza

Franczyza, jak mówi Europejski Kodeks Etyczny Franczyzy, jest systemem sprzedaży towarów, usług albo technologii opartym na ścisłej i nieustannej współpracy pomiędzy (niezależnymi prawnie i finansowo) przedsiębiorstwami – to znaczy franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami.

Czym dokładnie jest franczyza?

Samo słowo pochodzi z języka francuskiego i po polsku oznacza koncesję, co pokazuje jak wyglądają działania pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Współpraca między nimi oparta jest na umowie, gdzie franczyzodawca jest stroną udzielającą prawa do korzystania z: nazwy handlowej, znaku towarowego i wszelkiej pomocy technicznej oraz handlowej dla franczyzodawcy. Jest to umowa, która jest najlepsza dla osób, które chcą prowadzić własny biznes, ale nie mają na niego dobrego pomysłu.

Działalność na licencji franczyzowej będzie w tym wypadku jednym z pewniejszych rozwiązań oraz jedną z najlepszych dróg do stałych zarobków. Takie prowadzenie biznesu oznacza prawo, a jednocześnie obowiązek do działań według zasad, które zostały przyjęte przez firmę udzielają licencji. Współpraca między franczyzobiorcą a franczyzodawcą zawsze zawiązywana jest na podstawie umowy franczyzy. Zostają w niej dokładnie określone prawa i obowiązki obu stron.

Tak więc, podjęcie działalności na zasadzie franczyzy pozwala franczyzobiorcy na korzystanie, w zamian za odpowiednią gratyfikację, z:

 • nazwy franczyzodawcy,
 • znaku towarowego,
 • „know how”,
 • sposobu prowadzenia działalności,
 • sposobów postępowania,
 • pomocy handlowej oraz technicznej.

Franczyzobiorca może wtedy korzystać z doświadczenia franczyzodawcy, a jednocześnie musi: włożyć w działalność własny kapitał, ponosić stałe opłaty, musi też przestrzegać obowiązujących w sieci standardów oraz liczyć się z poufnością informacji. Franczyzodawca zaś otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy franczyzy oraz powiększa swój rynek zbytu (przy jednoczesnym ograniczeniu własnego wkładu).

Warto zaznaczyć, że nie ma jednego wzorca umowy franczyzy i nie jest ona prawnie unormowana. Jej zawarcie oparte jest na zasadzie swobody umów. Zasada ta zezwala na samodzielne kształtowanie treści umowy i dowolne dobranie jej kontrahenta. Elementy, które powinny się w niej znaleźć to: definicje kluczowych pojęć, prawa i obowiązki stron, postanowienia związane z zawarciem umowy oraz sposoby na rozwiązanie umowy (oraz ich przyczyny).

Czym charakteryzuje się pakiet franczyzowy?

Pakiet ten jest kompletem dokumentów, z których składa się pełna koncepcja prowadzenia działalności jaka proponowana jest przez franczyzodawcę. Poszczególne części pakietu to:

 1.  Znak towarowy.
  Czyli każde oznaczenie działalności, które przedstawione jest w sposób graficzny (albo takie, które da się w sposób graficzny wyrazić). Ma ono za zadanie odróżniać dane przedsiębiorstwo w obrocie podobnych towarów z innych firm. Używanie znaku towarowego polega na umieszczaniu go na wszystkich towarach.
 2. “Know-how”.
  Jest to wiedza fachowa danego przedsiębiorstwa w zakresie stosowanych technologii, a także doświadczenia w prowadzeniu działalności danego typu.
 3. Podręcznik operacyjny.
  To szczegółowy opis zasad, według których franczyzobiorca musi prowadzić działalność na licencji franczyzowej. Podręcznik wyszczególnia poufne dane oraz tajemnice handlowe. Oczywiście opisane w nim zagadnienia są zróżnicowane w zależności od tego, jaką branżę opisuje. Zazwyczaj jednak można tam znaleźć: opis całego systemu franczyzowego, projekt lokalu u wykaz niezbędnego wyposażenia, procedury organizacyjne czy wzory umów zawieranych z pracownikami.
 4. Usługi świadczone przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców.
  Opis pomocy w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów oraz usługi takie jak: szkolenia, pomoc w obsłudze i zarządzaniu oraz we wszystkich innych ważnych punktach organizacji nowego miejsca.
 5. Opłaty franczyzowe.
  Czyli wszelkie warunki finansowe, które są podstawą każdej umowy. Franczyzodawca zawsze dokładnie określa jakie opłaty będzie pobierał i ile będą one wynosiły.Franczyza już od lat jest sprawdzoną metodą prowadzenia biznesu i daje ona przedsiębiorcom dobry start, szybki rozwój oraz pewne zarobki.
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *