Korzystne rozliczenia PIT-37 za 2018– lepiej z małżonkiem czy indywidualnie?

Korzystne rozliczenia PIT-37 za 2018– lepiej z małżonkiem czy indywidualnie?

Zeznanie podatkowe PIT-37 to jeden z najpopularniejszych druków dotyczących dochodów osób fizycznych. Wspólne rozliczenie tego dokumentu przysługuje osobom będącym w związku małżeńskim. Jest to jednak tylko opcja, bo pomimo zawarcia związku małżeńskiego, w dalszym ciągu mogą oni składać osobne deklaracje. Po co w takim razie rozliczać się z małżonkiem? Przeczytaj, w jakim przypadku takie rozwiązanie przynosi korzyść.

PIT-37 a skala podatkowa

Zeznanie PIT-37 dotyczy podatników, którzy są osobami fizycznymi i uzyskują wynagrodzenie, a ich zarobki rozliczane są na podstawie zeznania wystawionego przez płatnika (PIT-11). Na zeznaniu PIT-37 podatnicy mogą rozliczać się indywidualnie, jako osoby samotnie wychowujące dziecko, a także wspólnie jako małżonkowie, pod warunkiem, że obie osoby zgodnie z polskim prawem podatkowym, uprawnione są do rozliczania się na tym właśnie zeznaniu.

Przychody wykazywane na formularzu PIT-37 opodatkowywane są zgodnie ze skalą 18% lub 32%. Stawka oprocentowania zależy od wysokości zarobków osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym.

W przypadku rozliczenia PIT-37 w 2019 roku (zarobki z 2018 roku) obowiązują dwa progi podatkowe (zwane także skalą podatkową):

1.      Zarobki do 85 528 zł rocznie ― w tym przypadku podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku).

2.      Zarobki roczne przekraczające kwotę 85 528 zł – w takim przypadku podatek wynosi 15 395 zł 4 gr plus 32% nadwyżki, czyli kwoty przekraczającej 85 528 zł, minus kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek może być różna, ponieważ zależy od wysokości podstawy obliczenia podatku, czyli dochodu podatnika. Np. w 2019 roku, przy zarobkach osiągniętych w 2018 roku w przedziale 1 zł do 8 000 zł, kwota wolna od podatku wyniesie 8 000 zł.

Wspólne rozliczenie zeznania PIT-37 – co można zyskać?

Rozliczając się razem z małżonkiem, można zapłacić mniejszy podatek. Na czym to polega? Ustawa dotycząca rozliczenia PIT-37 zawiera zapis: „Podatek określa się na imię obojga małżonków w wysokości podwójnej podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.” Oznacza to, że wspólne złożenie zeznania PIT-37 jest korzystne, gdy jeden z małżonków zarabia rocznie na tyle dużo, że jego przychody powodują przekroczenie skali podatkowej 18%. Oznacza to, że zarabia rocznie więcej niż 85 528 zł, czyli podatek będzie obliczany zgodnie ze skalą 32%.

W przypadku, gdy małżonkowie wspólnie, po odliczeniu ulg i innych odliczeń (odliczanych od dochodu) uzyskują dochód w wysokości do 85 528 zł, to wspólne rozliczenie będzie neutralne, ponieważ żadne z nich nie przekracza kwoty dochodów podlegającej opodatkowaniu wg skali 18%. Wtedy podatek wyniesie tyle samo, co w przypadku osobnego rozliczenia. Wyjątkiem w tym przypadku jest sytuacja, gdy jedno z małżonków zarabia na tyle mało w skali roku, że nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Wtedy nawet, gdy małżonkowie łącznie otrzymali dochody mniejsze niż 85 528 zł, mogą mieć z takiego rozliczenia korzyść podatkową.

Jak wygląda korzystne rozliczenie PIT-37 w praktyce? Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedna z  osób nie zarabia, a druga osiąga rocznie dochód 171 056 zł – wtedy takie wyliczenie wygląda następująco:

·        85 528 zł x 32% = 27 368,96 zł, czyli łącznie podatnik zapłaci: 15 395,04 + 27 368,96 zł = 42 764 zł (rozliczenie indywidualne)

·        2 × 15 395,04 zł = 30 790,08 zł (wspólne rozliczenie)

W takim przypadku małżonkowie zapłacą o 11 973,92 zł mniej, niż gdyby rozliczali się osobno. Takie dysproporcje zarobkowe sprawiają, że wspólne rozliczenie PIT-37 jest bardzo korzystne.

Źródło: Program PIT Pro 2018/2019 dostępny na portalu podatkowym Podatnik.Info

Artykuł został opracowany przy współpracy ze specjalistą ds. finansów Beatą Michoń

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *