agencja marketingowa Harbingers

Umowa o pracę

Umowa o pracę to jeden z najważniejszych dokumentów w zawodowym życiu – to na jej podstawie pracownik wykonuje określone obowiązki, otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie oraz posiada prawo do wszelkich świadczeń pozapłacowych. Z drugiej strony – umowa o pracę nakłada obowiązki nie tylko na pracodawcę, ale także na pracownika. Jakie są rodzaje umów i co powinno się w nich znaleźć? Oto podstawowe informacje.

Umowa o pracę – rodzaje

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma do wyboru kilka rodzajów umów o pracę:

 • umowa na okres próbny (może być zawarta maksymalnie na trzy miesiące),
 • umowa na czas określony (jest zawierana na określony okres czasu; polskie prawo nie definiuje okresu, na jaki może być ona zawarta),
 • umowa na zastępstwo (jest podpisywana na taki okres, w którym zastępowany pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków),
 • umowa na czas nieokreślony (jest to umowa bezterminowa).

Szczególnym rodzajem umowy o pracę jest umowa na okres wykonywania danej pracy. W tym przypadku nie da się określić czasu umowy – zależy to od konkretnego zajęcia. Taka umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po zakończeniu wykonywania danej pracy.

Co powinna zawierać ?

Każda umowa o pracę – jako oficjalny dokument łączący pracodawcę z pracownikiem – musi zawierać pewne podstawowe dane. Zalicza się do nich:

 • strony umowy (dokładne dane pracodawcy i pracownika),
 • rodzaj umowy (na przykład umowa na czas określony, nieokreślony lub zastępstwo),
 • rodzaj pracy (czynności wykonywane przez pracownika w ramach zawartej umowy),
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie (w tym przypadku umowa o pracę powinna zawierać nie tylko informacje o wynagrodzeniu podstawowym, ale także premiach, nagrodach lub dodatkach),
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • wymiar pracy (cały etat lub jego część),
 • informacje dodatkowe (godziny i tryb pracy).

Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej, w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeżeli umowa zostaje zawarta w formie ustnej (na przykład podczas rozmowy), to pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęciu pracy przez pracownika powinien wręczyć mu dokument pisemny potwierdzający wcześniejsze ustalenia i warunki pracy.

W ciągu siedmiu dni od daty zawarcia umowy pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia pracownika o normie czasu pracy, częstotliwości wypłat, wymiarze urlopu oraz okresie wypowiedzenia. Niedopełnienie tych obowiązków (zarówno w zakresie samej umowy o pracę, jak i dodatkowych informacji) jest zagrożone grzywną w wysokości od 1000 złotych do 30 000 złotych.

1 komentarz do “Umowa o pracę”

 1. Pierwszą umowę o prace podpisałam rok temu i jak na razie moim zdaniem najbardziej bezpieczna forma umowy. Jedne co trzeba pamiętać o przeliczniku brutto netto. Umowa jest jednak najbardziej przejrzysta z tych które dotychczas miałam, na jednej stronie zawarte są wszystkie najważniejsze informacje. Dodatkowo należą się przy niej wszystkie świadczenia, więc człowiek bez obaw może wziąć urlop czy w razie choroby nie boi się iść do lekarza i porządnie wykurować się w domowych warunkach.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz