Bit Fun

Bit Fun

Bit Fun jest jest kranikiem, który kumuluje satoshi aż do czasu ich odebrania. Przyrost z czasem jest coraz mniejszy, ale nie ma też potrzeby ciągłego klikania. Można zdecydować samodzielnie czy…

Moon Bitcoin

Moon Bitcoin

Moon Bitcoin jest kranikiem pozwalającym samemu decydować jak często chcemy odbierać satoshi (część Bitcoina). Ilość kryptowaluty do zebrania powoli rośnie aż do czasu odbioru, choć z czasem przyrost ten jest…

Bonus Bitcoin

Bonus Bitcoin

Bonus Bitcoin to kranik Bitcoin pozwalający odebrać do 5000 tys satoshi (część Bitcoina) co 15 minut. Oczywiście przeważnie kwoty te są mniejsze, a średnia ich ilość jest podawana na bieżąco…

Freebitcoin

Freebitcoin

Freebitcoin jest kranikiem bitcoin umożliwiającym odbieranie satoshi co godzinę. Ilość jaką otrzymamy zależna jest od wylosowanej liczby od 0 do 10000 (tzw. roll). Dokładną ilość otrzymanych satoshi można zobaczyć w…